Skip to content

FUNDUSZE UNIJNE

-specjalizacje-

Kancelaria MKK zapewnia pomoc prawną w zakresie pomocy publicznej oraz pozyskiwania środków i funduszy Unii Europejskiej i zarządzania projektami związanymi z dotacjami.

Oferta Kancelarii MKK jest skierowana zarówno do potencjalnych, jak i aktualnych beneficjentów pomocy unijnej, bez względu na źródło dofinansowania oraz instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w całym procesie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania, w szczególności świadcząc następujące usługi:

  • ustalanie statusu MSP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)
  • optymalizacja struktury grupy powiązanych podmiotów starających się o dofinansowanie, w tym zakładanie nowych podmiotów i spółek kapitałowych, negocjacje z inwestorami – w porozumieniu z doradcami podatkowymi,
  • doradztwo prawne na etapie składania wniosku o dofinansowanie,
  • sporządzanie środków ochrony prawnej (protesty, odwołania i skargi) w razie negatywnych decyzji instytucji finansujących,
  • analiza i negocjacje umów o dofinansowanie,
  • doradztwo prawne na etapie wdrażania projektu i wydatkowania środków (sporządzanie umów z zakresu ochrony własności intelektualnej, wewnętrznych regulaminów, uchwał organów spółek).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl