Skip to content

PRAWO ROLNE

-specjalizacje-

W pełni rozumiemy specyfikę funkcjonowania w obrocie prawnym producentów rolnych, hodowców, przetwórców oraz innych podmiotów z branży rolnej i spożywczej. Świadcząc pomoc prawną uwzględniamy problemy natury prawnej, jakie mogą powstać w toku bieżącej działalności na rynku rolnym i spożywczym, jak również w toku wdrażania projektów inwestycyjnych lub przekształceń.

W dziedzinie prawa rolnego oferujemy m. in.:

  • obsługę transakcji dotyczących nieruchomości rolnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie),
  • pomoc przy przekształcaniu gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia,
  • tworzenie i opiniowanie umów kontraktacji, sprzedaży, skupu i przechowania,
  • pomoc przy tworzeniu grup producentów rolnych i świadczenie stałej obsługi prawnej na ich rzecz (m. in. sprawy o zmowy cenowe odbiorców warzyw i owoców),
  • dochodzenie odszkodowań i zaległych należności,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych,
  • pomoc prawną przy dochodzeniu subwencji i dotacji,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa rolnego.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl