Skip to content

OCHRONA MAJĄTKU I FUNDACJE PRYWATNE

-branże-

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie prawne w zakresie zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa na wypadek jego potencjalnych problemów finansowych. Pomagamy naszym klientom również w sprawnym przeprowadzeniu sukcesji przedsiębiorstwa, celem zapewnienia ochrony aktywów i ciągłości prowadzonej działalności. Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów krajowych i zagranicznych, z siedzibą w krajach niemieckojęzycznych, zaproponować możemy rozwiązania prawne dostępne w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie.

Klientom oferujemy:

  •  analizę prawną ryzyk prowadzonej działalności i opracowanie strategii zabezpieczenia majątku;
  •  wsparcie w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, tj. przekształcania przedsiębiorstw oraz ich oddłużania
  •  pełną obsługa prawna w zakresie zakładania i prowadzenia fundacji prawa prywatnego w Lichtensteinie, Szwajcarii, Austrii, Niemczech i Polsce [1].

[1] W Polsce trwają obecnie intensywne prace ustawodawcze na wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji prywatnych.