Skip to content

PRAWO BANKOWE I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

-specjalizacje-

Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w zakresie stałej obsługi prawnej instytucji finansowych, w tym wiodącego polskiego banku na terenie Niemiec, jak i w zakresie:

 • negocjowania umów z instytucjami finansowymi w tym umów zabezpieczeń,
 • wsparcia prawnego dla przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje (umowy kredytu, leasingu, factoringu, inwestycje funduszy private equity),
 • analizy i wskazywania ryzyk prawnych w umowach kredytowych i innych umowach zawieranych z bankami,
 • doradztwa prawnego przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczeń,
 • doradztwa prawnego w zakresie umów rachunków escrow i rachunków powierniczych,
 • sporządzania opinii i analiz z zakresu prawa bankowego,
 • uzyskiwania licencji i pozwoleń w zakresie świadczenia usług finansowych tak na terytorium Polski jak i Niemiec, w tym także wsparcia w kontakcie z odpowiednimi krajowymi regulatorami transgranicznego świadczenia usług finansowych.

W zakresie związanym z tematyką papierów wartościowych świadczymy kompleksowe usługi dotyczące m. in.:

 • emisji i obrotu papierami wartościowymi,
 • zabezpieczenia roszczeń za pomocą papierów wartościowych,
 • dokapitalizowania przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem papierów wartościowych,
 • umarzania papierów wartościowych,
 • dochodzenia roszczeń z papierów wartościowych,
 • badania ważności papierów wartościowych, prawidłowości ich sporządzenia i puszczenia w  obieg oraz wykonalności praw związanych z papierem,
 • fałszowania i oszustw z wykorzystaniem papierów wartościowych.

Jako jedna z nielicznych kancelarii jesteśmy w stanie oferować doradztwo prawne w powyższym zakresie zarówno w zakresie prawa niemieckiego jak i polskiego.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl