Skip to content

PRAWO AUTORSKIE, E-COMMERCE I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

-specjalizacje-

Dbamy o dobra intelektualne naszych klientów. Mamy świadomość, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach pełni odpowiednie uregulowanie praw do tzw. dóbr niematerialnych. Posługiwanie się wynikami cudzej pracy jest kwestią skomplikowaną i wymagającą podjęcia odpowiednich kroków prawnych. W grę wchodzi zarówno analiza stanu prawnego z punktu widzenia przysługujących twórcy praw majątkowych do utworu, wysokości wynagrodzenia za korzystanie z utworu oraz specyfiki kreowanego lub łączącego go z osobami trzecimi stosunku prawnego. Natomiast ze strony korzystającego z utworu istotne są przede wszystkim kwestie trwałości współpracy z twórcą, możliwości modyfikacji dzieła i wykorzystania go na najbardziej optymalnych polach eksploatacji.

Kancelaria ściśle współpracuje z rzecznikami patentowymi na terenie całej Polski, którzy wspierają nas w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dotyczących własności intelektualnej – w szczególności patenty i znaki towarowe oraz procedury związane z uzyskiwaniem ochrony własności przemysłowej w drodze rejestracji we właściwych jednostkach: urzędach patentowych, rejestrach znaków towarowych krajowych i międzynarodowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i świadczymy pomoc prawną przy negocjowaniu i zawieraniu umów przeniesienia praw autorskich oraz umów licencyjnych, analizujemy i opiniujemy umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne, a także sporządzamy tego typu umowy na potrzeby naszych Klientów, z uwzględnieniem wytycznych i interesów naszych klientów, konstruujemy także fragmenty zapisów o prawach autorskich gotowe do umieszczenia w innych umowach, pomagamy przy wyborze właściwej formy umowy oraz wskazujemy jak odpowiednio zabezpieczyć interesy twórców, a także osób które korzystają z ich dzieł.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl