Skip to content

SPORY SĄDOWE

-specjalizacje-

Prawnicy działu procesowego Kancelarii MKK świadczą kompleksową obsługę prawną sądowych sporów cywilnych, administracyjnych i karnych oraz przy zawieraniu umów cywilnych, a także zapewniają pomoc w ramach procesów negocjacyjnych na etapie przedsądowym.

Kancelaria MKK świadczy również zastępstwo procesowe swoich klientów przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, urzędami oraz Trybunałami.

Przydzielając odpowiednich prawników do spraw, mamy na uwadze ich specjalizację i znajomość branż. Dlatego zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na obsługę prawną na najwyższym poziomie, w szczególności na profesjonalne i indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej.

Nasi prawnicy procesowi zdobywali doświadczenie, w szczególności podczas:

  • prowadzenia szeregu procesów negocjacyjnych i sporządzania umów oraz ugód pozasądowych,
  • sporządzania pozwów, sprzeciwów, zarzutów, wniosków formalnych, apelacji, skargi i innych pism procesowych,
  • reprezentowania przed sądami, w szczególności w sporach dotyczących prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, prawa pracy i własności przemysłowej,
  • szeregu opracowań kompleksowych strategii procesowych,
  • sporządzania audytów prawnych, opinii i ekspertyz, włączając w to szacowanie na potrzeby Klientów ryzyk prawnych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl