Skip to content

PRAWO SPORTOWE

-specjalizacje-

Dzisiejszy sport profesjonalny to bez wątpienia samodzielna gałąź gospodarki rządząca się swoimi prawami. Funkcjonują na nim podmioty o zróżnicowanych interesach, zarówno bezpośrednio związane z biznesem sportowym (kluby, zawodnicy, związki sportowe, agenci sportowi), jak i pośrednio (sponsorzy, agencje marketingowe, nadawcy telewizyjni i radiowi, producenci sprzętu sportowego, materiałów merchandisingowych). Doświadczenie zdobyte przez nasz zespół przy obsłudze największych klubów sportowych w Polsce oraz przy transakcjach i transferach pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi pozwala nam dopasować oferowane rozwiązania do Państwa potrzeb.

Świadcząc usługi z zakresu prawa sportowego, zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie:

  • doradztwa, negocjowania i przygotowywania kontraktów o uprawianie sportu profesjonalnego, umów transferowych, umów agencyjnych, reklamowych i sponsorskich,
  • reprezentowania zawodników, trenerów i klubów w postępowaniach przed sądami polubownymi i organami PZPN oraz sądami powszechnymi, np. w sprawie egzekucji należności, będących stroną postępowania przed krajowymi i międzynarodowymi sądami oraz organami (np. dyscyplinarnymi) ds. sportu
  • reprezentowania zawodników, trenerów i klubów w postępowaniach przed krajowymi i międzynarodowymi sądami polubownymi i powszechnymi, np. w sprawie egzekucji należności, organami ds. sportu (np. dyscyplinarnymi), w tym organami PZPN,
  • audyty prawne oraz doradztwo w sprawie przejęcia, przekształcenia oraz restrukturyzacji klubów sportowych,
  • egzekucji należności przysługujących klubom z tytułu wkładu solidarnego i rekompensaty szkoleniowej,
  • doradztwa w zakresie tworzenia klubów i akademii sportowych,
  • wsparcia merytorycznego dla prawników potrzebujących pomocnej opinii prawnej w związku z udziałem w negocjacjach lub w postępowaniu przed organami w Polsce lub Niemczech,
  • doradztwa prawnego dla związków sportowych w związku z prowadzoną działalnością statutową.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl