Skip to content

PRAWO BUDOWLANE, NIERUCHOMOŚCI, PROCES INWESTYCYJNY

-specjalizacje-

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner jest kompleksowa obsługa spraw dotyczących szeroko pojętych nieruchomości a także prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. Doradzamy uczestnikom procesu inwestycyjnego począwszy od etapu negocjowania i ustalania warunków poszczególnych umów, aż do momentu ich rozliczenia. Wspieramy podmioty operujące na rynku budowlanym i rynku nieruchomości w ich codziennej działalności. Z takim samym zapałem obsługujemy zarówno dużych graczy, firmy z branży budowlanej i deweloperskiej znane na całym świecie, jak i małych, lokalnych deweloperów, wykonawców czy inwestorów.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte m. in. podczas:

  • bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej deweloperów (dużych, średnich i małych),
  • przygotowania i negocjowania umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne oraz umów niezbędnych dla zabezpieczenia interesów Klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego,
  • uczestnictwa w procesie obrotu nieruchomościami, podziału nieruchomości, przekształcania terenów rolniczych pod inwestycje, uzyskiwania warunków zabudowy,
  • doradztwa w sporach pomiędzy członkami konsorcjum,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, egzekwowania odpowiedzialności podwykonawców robót,
  • reprezentowania w sporach o błędy w dokumentacji projektowej,
  • reprezentowania Klientów przed sądami w sprawach cywilnych, w tym w sporach z wykonawcami robót budowlanych oraz prac remontowo-wykończeniowych,
  • reprezentowania Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami w sporach związanych m. in. z wysokością opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
  • reprezentowania Klientów przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w procesie nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,
  • przygotowania i negocjowania umów najmu powierzchni biurowych i komercyjnych

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl