Skip to content

NEGOCJACJE UMÓW, AUDYTY, TRANSAKCJE M&A

-specjalizacje-

Dobrze wynegocjowana umowa, a co najmniej pełna świadomość jej treści, to nieoceniony komfort dla każdego przedsiębiorcy. Naszą codziennością jest analiza i wskazywanie ryzyk, negocjowanie umów, a także tłumaczenie skomplikowanych postanowień i mechanizmów umownych Klientom z różnych branż. Mamy za sobą również wiele przeprowadzonych audytów spółek oraz przedsiębiorstw na terenie Polski i za granicą. Audyty wykonywane są najczęściej jako wstęp do transakcji zbycia lub nabycia udziałów, akcji, przedsiębiorstwa lub jego części zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji umów, audytów prawnych oraz transakcji M&A, zdobyte m. in. podczas:

 • przygotowywania oraz negocjacji umów, uchwał, pełnomocnictw oraz dokumentacji transakcyjnych dotyczących zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz udziałów i akcji w spółkach,
 • prowadzenia obsługi prawnej spółek prawa handlowego, opracowywania dokumentów korporacyjnych, umów i opinii związanych z ich bieżącą działalnością,
 • rejestracji spółek prawa handlowego oraz rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • przeprowadzonych transakcji zbycia udziałów i akcji w spółkach działających w branży energetycznej; a także spółkach z branży medycznej, rolniczej oraz produkcyjnej,
 • polskich aspektów związanych z planowaną inwestycją w kanadyjskiego producenta ropy, w transakcji przejęcia akcji za łączne wynagrodzenie w wysokości 15,1 miliarda dolarów,
 • współuczestnictwa w wielojurysdykcyjnej transakcji mającej na celu stworzenie joint venture w branży elektronicznej,
 • wsparcia prawnego w kwestiach korporacyjnych i regulacyjnych w transakcji nabycia większości udziałów w jednej z największych sieci kasyn w Polsce,
 • doradztwa grupie prywatnych inwestorów w transakcji nabycia pakietu udziałów spółki holdingowej w ramach grupy spółek działających na rynku usług medycznych oraz strukturyzacji współpracy z dotychczasowymi wspólnikami spółki,
 • zamknięcia transakcji związanej z inwestycją w farmy wiatrowe,
 • obsługi korporacyjnej transakcji zbycia 100% udziałów w spółce działającej w branży „health and wellness”,
 • współuczestnictwa w jednej z największych w Polsce transakcji typu-management buy-out,
 • współpracy i negocjacji z zagranicznymi trustami w toku rejestracji spółek za granicą w celu optymalizacji podatkowej.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl