Skip to content

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

-specjalizacje-

Udzielamy porad, przygotowujemy opinie, sporządzamy pisma i dokumenty, a także występujemy w roli pełnomocników naszych Klientów.

Prowadzimy również pełną obsługę korporacyjną przedsiębiorstw niezależnie od formy prowadzonej działalności. Udzielamy wsparcia podmiotom gospodarczym z różnych branż. Przez wiele lat zdobywaliśmy dla Państwa doświadczenie poprzez m.in.:

  • zakładanie spółek w Polsce i za granicą, negocjacje umów inwestycyjnych i umów między wspólnikami, umów sprzedaży udziałów lub akcji, stałą współpracę z notariuszami w całej Polsce, reprezentowanie podmiotów przed sądami gospodarczymi (rejestrowymi),
  • przygotowanie i prowadzenie zgromadzeń i posiedzeń organów spółek prawa handlowego,
  • reprezentację wspólników w sporach korporacyjnych,
  • likwidację spółek handlowych,
  • sporządzanie, opiniowanie, negocjacje i doradztwo przy zawieraniu, zmianach, rozwiązaniu umów handlowych, w tym w obrocie międzynarodowym: umów zlecenia, umów sprzedaży, umów przewozu, umów budowlanych, umów o zakazie konkurencji, umów o świadczenie usług, umów dostawy, umów o dzieło, umów najmu i dzierżawy,
  • windykację wierzytelności z umów handlowych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl