Skip to content

PRAWO MEDYCZNE

-specjalizacje-

Obsługując naszych Klientów z branży medycznej, przede wszystkim prywatne kliniki, gabinety lekarskie oraz praktyki stomatologiczne prowadzimy ich przez złożoną materię jaką są: prawa pacjentów i obowiązki lekarzy, zakładów opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także innych podmiotów świadczących usługi medyczne. Pierwszoplanowa rola najwyższej wartości i przedmiotu ochrony jakim jest życie i zdrowie człowieka, wymaga od naszych prawników szczególnej uwagi oraz specjalistycznego podejścia w świadczeniu usług dla branży medycznej.

Kancelaria MKK świadczy kompleksową pomoc prawną Zakładom Opieki Zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości świadczonych usług, przestrzegania praw pacjenta i procedur medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz umów zawieranych z NFZ.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych na temat zakazu reklamy usług medycznych oraz dozwolonych prawem form promocji i informowania o świadczonych usługach w telewizji, prasie i mediach społecznościowych.

Świadcząc pomoc prawną klientom z branży medycznej zajmujemy się także codzienną, bieżącą, kompleksową obsługą spółek z tej branży w sprawach niezwiązanych wyłącznie z prawem medycznym np. w zakresie negocjacji umów najmu, nabycia lub zbycia nieruchomości, spraw korporacyjnych, sporów między wspólnikami.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl