Skip to content

ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z INDYWIDUALNOŚCI

Maciej Kaczmarek

Maciej Kaczmarek

Maciej KACZMAREK

ADWOKAT | WSPÓLNIK

Maciej jest wspólnikiem kancelarii, jest też jedynym adwokatem w naszym gronie. Zajmuje się głównie obsługą spółek prawa handlowego, transakcjami na rynku nieruchomości oraz M&A. Doświadczenie zdobywał obsługując wiele podmiotów od momentu samego pomysłu na biznes ich założycieli, przez audyt i nabycie nieruchomości, wdrożenie optymalnej struktury podatkowej, wsparcie prawne procesów budowlanych wraz ze stałą, bieżącą obsługą codziennej działalności aż po reprezentowanie wspólników w transakcji wyjścia z biznesu – sprzedaży udziałów w spółkach. Reprezentował oraz prowadził klientów w wielowątkowych, długotrwałych sporach korporacyjnych, włączając w to postępowania cywilne, sprawy o rozwiązanie spółek oraz postępowania karne. Są to najczęściej spory między wspólnikami spółek kapitałowych, jak również na linii między zarządem a wspólnikami. Większość z tych sporów nie doczekało wyroków sądu i zostały zamknięte dobrymi dla stron porozumieniami ugodowymi.

Maciej staje się najczęściej długoletnim, zaufanym partnerem swoich klientów. Ceni sobie praktyczne podejście, otwartość i determinację – takimi cechami też się kieruje, a dobre relacje buduje na wzajemnym pełnym zaufaniu.

Studiował prawo w Szwajcarii na Uniwersytecie w Zurychu w ramach stypendium przyznanego mu z Unii Europejskiej.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl