Co rekomendacja FIFA oznacza dla polskich klubów i piłkarzy?

rekomendacja fifa

Światowa, bezprecedensowa sytuacja związana z wirusem COVID-19, zmusiła działaczy FIFA
do przedstawienia rekomendacji, którymi w obliczu pandemii ma kierować się świat piłki nożnej, w tym kluby, piłkarze oraz związki krajowe. Stworzone zasady mają obejmować propozycje, praktyczne pomysły, aby przezwyciężyć wszelakie trudności w tym kryzysowym czasie. FIFA wychodzi z założenia, że rozgrywki powinny i muszą być kontynuowane (wcześniej pojawiła się pośrednia groźba dla związków, które kończyć będą rozgrywki już teraz). Przedstawione rekomendacje mają pomóc rozwiązać problemy, jakie pojawią się w związku z koniecznością gry dłużej niż pierwotnie przewidywano. Rozgrywki ruszą najprędzej w czerwcu i potrwać mogą do lipca czy nawet sierpnia.

Wydając rekomendacje FIFA uznała, że wszelkie działania prawne jako priorytet powinny stawiać sobie za cel zachowanie integralności rywalizacji sportowej. Oznacza to, że wszystkie zmiany i rozwiązania wypracowywane w poszczególnych krajach powinny zapewnić ciągłość rozgrywek i możliwość kontynuowania współzawodnictwa sportowego tak jakby przerwa nie miała miejsca. 

Sytuacja kontraktowa piłkarzy

Normalną praktyką jest, że kontrakty zawodnicze podpisywane są na określony czas, zazwyczaj do końca sezonu lub rundy. Jak więc wygląda aktualna sytuacja, kiedy większość lig piłkarskich została zawieszona bądź odwołana? Co z kontraktami, które miały wygasnąć z końcem 30 czerwca br.? Co z umowami, która miały wejść w życie 01 lipca br.? FIFA sugeruje, aby obowiązujące kontrakty zostały przedłużone do momentu, kiedy krajowe rozgrywki piłkarskie faktycznie się zakończą. Analogiczną zasadę FIFA zaleca stosować do kontraktów, które mają wejść w życie równo ze startem następnego sezonu. Takie kontrakty miałyby obowiązywać dopiero od momentu, w którym nowy sezon rzeczywiście się zacznie, więc w terminie późniejszym niż przewidywano.

Na jakich warunkach obowiązywać mają umowy w „dodatkowym okresie”

FIFA wychodzi z założenia, że nie posiada uprawnień do narzucenia odgórnie jednego i konkretnego rozwiązania dla wszystkich klubów na całym świecie. Dlatego też zachęca środowisko piłkarskie do współpracy i rozwiązywania niniejszego problemu na poziomie krajowym, z uwzględnieniem wsparcia finansowego i prawnego wdrożonego przez poszczególne państwa. FIFA rekomenduje zawieranie porozumieniem i układów pomiędzy przedstawicielami wszystkich stron na poziomie federacji piłkarskiej, lig czy w końcu poszczególnych klubów. Niezwykle istotna i zapewne pomocna w ewentualnych rozmowach jest sugestia FIFA odnośnie tego, co sądy i organy FIFA będą brały pod uwagę, gdy zainteresowane strony nie osiągną porozumienia, tj.:

  • czy klub faktycznie próbował osiągnąć porozumienie z graczami;
  • jaka jest sytuacja ekonomiczna danego klubu;
  • proporcjonalność wszelkich zmian w umowach pomiędzy zawodnikami i klubami;
  • sytuacja ekonomiczna zawodnika po wprowadzonych zmianach;
  • czy wprowadzone rozwiązania były wprowadzana indywidualnie czy podobnie dla całego zespołu.

Należy przyjąć, że kluby w rozmowach z zawodnikami powinny wykazywać inicjatywę i cały zespół traktować tak samo lub podobnie. Proponowane zmiany powinny pozostawać w racjonalnych relacjach z kondycją finansową klubu (np. uwzględniać poziom strat klubu w wyniku zawieszenia rozgrywek)   i nie powinny prowadzić do rozwiązań, w których poszczególni zawodnicy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.

FIFA sygnalizuje również, że na czas zawieszenia rozgrywek może powstać konieczność „zawieszenia” również obowiązywania kontraktów, zapewniając jednocześnie zawodnikom odpowiednie ubezpieczenie oraz warunki do egzystencji.

Wspomnianymi kryteriami powinny kierować się strony w trakcie renegocjacji umów na czas zawieszenia rozgrywek oraz na czas wydłużonego sezonu.

Okna transferowe

Celem umożliwienia wydłużenia sezonów konieczna będzie również zmiana okresu obowiązywania „okna transferowego”. W Polsce „okno transferowe” obowiązuje od 01. lipca do 31. Sierpnia. FIFA deklaruje, że będzie bardzo elastyczna podchodzić do wniosków krajowych federacji w sprawie zmiany pierwotnego okresu obowiązywania okna transferowego.

Podsumowanie

FIFA również musi sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest uporanie się ze skutkami światowej pandemii. Wymienione zalecenia mają stanowić instrukcje dla zainteresowanych podmiotów jak powinno się postępować w obliczu kryzysu. Niemniej jednak, propozycje mają charakter bardzo ogólny, a wszelkim trudnościom, czoła będą musiały stawić tak naprawde kluby, związki krajowe oraz sami piłkarze.