Kto zostanie wykreślony z CEIDG po 19 maja 2018 roku?

wykreślenie z ceidg

Tylko do 19 maja 2018 r. pozostał osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą czas na zgłoszenie do CEIDG swojego numeru PESEL. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku zostaną wykreśleni z rejestru, a więc nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej.

Przepisy stanowiące o obowiązku zgłoszenia numeru PESEL nie są niczym nowym, weszły w życie już 19 maja 2016 r. Ustawodawca dał jednak przedsiębiorcom 2 letni termin na zgłoszenie numeru PESEL, który upływa właśnie 19 maja 2018 r.

Obowiązek uzupełnienia wpisu o numer PESEL nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy zakładali swoją działalność lub dokonywali jakiejkolwiek zmian w swoim wpisie po 1 lipca 2011 r. powinni mieć wpisany numer PESEL w rejestrze przedsiębiorców. Po 1 lipca 2011 r. podanie numeru PESEL przedsiębiorcy do rejestru stało się obligatoryjny. Dlatego, jeżeli ktoś rozpoczął działalność po tym dniu lub w międzyczasie aktualizował wpis nie ma się czego obawiać.

Obowiązek podania swojego numeru PESEL nie oznacza, że będzie on widoczny dla wszystkich, którzy przeglądają wpisy w ogólnodostępnym, internetowym rejestrze. Numer PESEL dostępny będzie tylko dla urzędników.

Co w takim razie z obcokrajowcami, którzy nie mają numeru PESEL? Takie osoby nie mają obowiązku dokonywania zmian i nie zostaną wykreślone z rejestru po dniu 19 maja 2018 r.

Jak sprawdzić, czy nasz PESEL jest wpisany w CEIDG? Po pierwsze można to zweryfikować we właściwym Urzędzie Skarbowym. Drugim sposobem jest sprawdzenie za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez zalogowanie się na stronie internetowej CEIDG, a następnie wybranie zakładki „mój wpis”, gdzie powinien być widoczny numer PESEL przedsiębiorcy.