SUSZA 2020 – jaką pomoc oferuje państwo osobom zmagającym się z suszą?

susza 2020

Specjaliści przewidują w tym roku bardzo dotkliwą suszę. Narażeni na jej skutki są przede wszystkim – ale nie tylko – rolnicy. Czy i jaką pomoc oferuje państwo osobom dotkniętym skutkami suszy oraz osobom dążącym do zniwelowania jej skutków?

Kredyt klęskowy

Rolnikom, którzy ponieśli stratę przez działanie suszy oferowane są kredyty klęskowe. Kredyt ma za zadanie pomóc takiej osobie odrobić poniesioną stratę. Państwo gwarantuje w tym przypadku dopłaty do oprocentowania kredytu – rolnik ma płacić jedynie 0,5% odsetek. Banki oferują też długi okres karencji i spłaty na takie kredyty.

Kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu to 5 mln złotych. Dla działów specjalnych produkcji rolnej limit ten jest zwiększony i wynosi 8 mln złotych.

Jak uzyskać kredyt klęskowy?

Uzyskać go mogą zarówno indywidualni rolnicy jak i przedsiębiorstwa. Konieczny będzie protokół oszacowania szkody sporządzony przez specjalną komisję. W celu powołania komisji konieczny jest wniosek wójta lub burmistrza do wojewody – warto więc dowiedzieć się w urzędzie gminy czy takie działania zostały podjęte. Następnie trzeba złożyć wniosek o przyznanie takiego kredytu w banku. Banki mogą wymagać też ubezpieczenia gospodarstwa od co najmniej jednego ryzyka.

Lista banków oferujących kredyty klęskowe:

 1. Bank PEKAO S.A.,
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 3. SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 5. Bank Zachodni WBK S.A.,
 6. Krakowski Bank Spółdzielczy.

Program Mała Retencja

Program Mała Retencja ma zapobiegać wystąpieniu suszy i niwelować jej skutki. W tym celu państwo dofinansowuje przedsięwzięcia przyczyniające się do retencji, czyli gromadzenia wody.

Dofinansowania w ramach programu Małej Retencji

Rolnicy planujący inwestycję w nawadnianie gospodarstw mogą uzyskać nawet do 50% dofinansowania kosztów (maksymalnie 100 tysięcy złotych). Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 20 lipca 2020 roku. Przykładowo, w ramach programu można uzyskać dofinansowanie na budowę studni czy stawu.

Wsparcie samorządów w inwestycjach

Do programu Małej Retencji mogą dołączać także gminy i miasta na prawach powiatu. Samorządy same ustalają w jaki sposób i w jakim zakresie będą wspierać program. Wśród takich miast są m. in. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Sosnowiec, Gdańsk i Choroszcz. Przykładowo, w Warszawie dotuje się budowę urządzeń retencyjno-rozsączających i zbiorników retencyjnych w wysokości 80% kosztu budowy (jednak nie więcej niż 4 tysiące złotych). W Łodzi natomiast jest to dofinansowanie 70% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł i przysługuje na budowę urządzeń gromadzących deszczówkę. Łódzki program został aktualnie jednak zawieszony, warto więc przyglądać się działaniom miasta.

Dofinansowane ubezpieczenia od skutków suszy

Państwo oferuje także dofinansowanie do składek na ubezpieczenia, m. in. od skutków suszy. Dofinansowanie będzie obejmowało do 65% wysokości składki. Na wysokość dofinansowania będzie też wpływała stawka taryfowa narzucana przez ubezpieczyciela. Najkorzystniejsze – z punktu widzenia rolnika – będzie takie ubezpieczenie, którego stawka taryfowa nie będzie przekraczała 9% sumy ubezpieczenia, a dla użytków rolnych klas V i VI – 12 i 15%. W razie uzyskania przez rolnika płatności bezpośrednich do gruntu, istnieje obowiązek objęcia ubezpieczeniem przynajmniej połowy tego gruntu.

Lista ubezpieczycieli

Opisane wyżej ubezpieczenie można wykupić tylko u określonych ubezpieczycieli, z którymi minister zawarł specjalne umowy. Należą do nich::

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
 4. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 6. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia są ustalane indywidualnie z ubezpieczycielem.

Zapowiedzi ministrów

W mediach można znaleźć także zapowiedzi utworzenia dodatkowych programów, jak np. „Partnerstwo na rzecz wody”. Obecnie brak jest jednak konkretnych informacji jak miałyby one wyglądać. Należy jednak uważnie śledzić sytuację w razie jakichkolwiek zmian.