Zmiany dotyczące agentów w FIFA

zmiany w przepisach agentów fifa

Według doniesień medialnych, FIFA już wkrótce wprowadzi zapowiadane od dawna zmiany dotyczące agentów piłkarskich (pośredników transakcyjnych). Zgodnie z ujawnionymi informacjami, środowisko agentów musi się przygotować na kilka nowości. Przedstawiane poniżej informacje oparte są o doniesienia medialne i stanowiska FIFA dotyczące nadchodzącej nowelizacji, natomiast projekt regulacji nie został jeszcze upubliczniony. Warto więc na bieżąco śledzić ruchy federacji i jej oficjalne komunikaty dotyczące zagadnienia.

Przyczyna i cel zmian

Wedle oficjalnego przekazu FIFA, celem regulacji jest znormalizowanie relacji zarobków piłkarzy do wynagrodzeń agentów. Przy aktualnie obowiązujących przepisach miały zdarzać się nadużycia ze strony niektórych agentów. FIFA podaje przykład zawodnika, którego agent otrzymywał od klubu wynagrodzenie wynoszące 118% zarobków zawodnika. Zwykle relacja zarobków agenta i piłkarza jest prosta – im większa gaża pośrednika, tym mniejsze zarobki gracza. FIFA powołuje się też na raport finansowy za rok 2020. Udokumentowano tam, że podczas gdy opłaty transferowe zmalały, to ogólne wydatki na transfery pozostały na podobnym poziomie – przyczyną miały być rosnące wynagrodzenia pośredników. Postulowanym przez federację celem zmian jest więc unormowanie sytuacji prawnej agentów piłkarskich i wyeliminowanie przywołanych wcześniej przypadków nadużyć.

Limit wynagrodzeń

FIFA zamierza wprowadzić maksymalne wynagrodzenie możliwe do uzyskania przez agenta w związku z pośredniczeniem przy zawieraniu kontraktu. Aktualnie mówi się o limicie około 10 procent wartości pieniężnej transferu oraz 3% wartości zarobków piłkarza. Porównując to do wcześniej wspomnianych 118% pensji zawodnika są to bardzo niekorzystne i dolegliwe zmiany dla pośredników transferowych. Pośrednictwo konkretnego agenta przy zawarciu umowy i jego marża miałyby też być ujawniane dla każdej transakcji. Z tej przyczyny wielu liczących się pośredników zapowiedziało podjęcie kroków prawnych przeciwko FIFA w razie ustanowienia tak daleko idących przepisów. Na ostateczny kształt regulacji i ewentualne działania prawne agentów trzeba jeszcze poczekać, wydaje się jednak, że rzeczywiście mogą istnieć przesłanki do wszczęcia sprawy przeciwko FIFA.

System licencjonowania agentów

FIFA zamierza też powrócić do dawnych reguł egzaminowania i licencjonowania pośredników. Nie wiadomo na razie jak dokładnie miałyby wyglądać zasady licencjonowania. Prawdopodobnie agent bez odpowiedniej licencji nie będzie mógł uczestniczyć w transakcji i tym samym otrzymać wynagrodzenia. Przy zbyt restrykcyjnych zasadach, zagrożeniem jest jednak świadczenie usług przez osoby, które licencji nie uzyskają, co zdarzało się już dawniej, kiedy jeszcze funkcjonował system licencjonowania przez FIFA.

Utworzenie tzw. clearing house

Zapowiedziano także wprowadzenie specjalnego organu, który ma kontrolować przepływy pieniężne pomiędzy klubami. Poza zaletami związanymi z ułatwianiem dystrybucji opłaty solidarnościowej, organ ma także monitorować wynagrodzenia agentów za poszczególne transakcje. Z pewnością utrudni to obchodzenie przepisów dotyczących limitów wynagrodzeń, ale raczej nie uniemożliwi.

Sąd dla agentów

Utworzono już specjalny sąd dla agentów piłkarskich przy FIFA. Aktualnie organ jeszcze nie działa, ale pierwsze sprawy zacznie rozpatrywać po wprowadzeniu nowych regulacji. Sąd ma być kompetentny w rozstrzyganiu spraw pośredników transakcyjnych. Można go przedstawić jako odpowiednik FIFA Dispute Resolution Chamber dla agentów.

Czy nowe przepisy realnie coś zmienią?

Jak na razie nie znamy jeszcze szczegółów wprowadzanych zmian. Z zapowiedzi wynika jednak, że przepisy uderzą we wszystkich agentów – nie tylko tych, którzy dopuszczają się nadużyć. Trzeba się więc spodziewać, że nowe regulacje będą powszechnie obchodzone. Skuteczne sposoby już zresztą funkcjonują w praktyce i nie trzeba będzie wprowadzać dużych modyfikacji. Nowelizacje mogą więc okazać się rewolucyjne w teorii, ale przy tym nie mieć wielkiego wpływu na praktykę obrotu. Zmiany dotyczące agentów zostaną przez nas przybliżone jak tylko poznamy szczegóły.

Autor: Mateusz Witkowski