Czy będzie możliwość przeprowadzenia transferów piłkarskich już 1 lipca 2020 roku – nowe regulacje FIFA?

transfer piłkarzy

Ostatnie zmiany prawne w FIFA wprowadzają delikatne zamieszanie i stoją w sprzeczności z dotychczasowymi zaleceniami.

Możliwość otwarcia okna transferowego już w lipcu

FIFA umożliwiła związkom piłkarskim otwarcie okienka transferowego na 4 tygodnie przed końcem sezonu. Oznacza to, że w Polsce możliwe będzie przeprowadzanie transferów już w lipcu. Umożliwia to wcześniejszą zmianę barw klubowych piłkarzom, którzy nie porozumieli się z klubami w sprawie przedłużenia kontraktów. Ostateczna decyzja o otwarciu okna należy jednak do związku piłkarskiego.

Zmiany dotyczące wolnych agentów i powracających z wypożyczenia

Dotąd każdy piłkarz mógł w jednym sezonie zmienić klub tylko dwa razy. W tym sezonie FIFA umożliwia zmianę przynależności klubowej aż trzykrotnie. Pozwoli to przede wszystkim zakontraktować piłkarzy bez ważnych umów i umożliwi powrót do klubu wracającym z wypożyczenia jeszcze w trakcie sezonu, o ile związki zdecydują się na wcześniejsze otwarcie okna transferowego.

Zwolnienie z opłat w sprawach przed organami FIFA

Przewidując liczne spory wywołane pandemią, FIFA zdecydowała się na zwolnienie z opłat stron postępowania przed jej organami. Jest to ukłon w stronę klubów i piłkarzy, którzy mogli finansowo odczuć ogłoszenie stanu światowej pandemii.