Co trzeba wiedzieć o nowej ustawie dotyczącej gospodarowania opakowaniami w Niemczech

opakowania w niemczech nowa ustawa

W dniu 01.01.2019r. wchodzi w życie w Niemczech nowa ustawa o opakowaniach (niem. Verpackungsgesetz, VerpackG).  Zastąpi ona dotychczas obowiązujące Rozporządzenie o opakowaniach (Verpackungsverordnung, VerpackV).  Jej celem jest wspieranie recyclingu opakowań przez zwiększenie szczelności dotychczasowego systemu recyclingu, a tym samym objęcie nim jak największej ilości opakowań wprowadzanych do obrotu.

Główne obowiązki wg VerpackG

Podstawowym obowiązkiem dla przedsiębiorców jest obowiązek rejestracji w  Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, a więc w Centralnym Rejestrze Obrotu Opakowaniami. Rejestracja jest obowiązkowa dla wszelkich podmiotów wprowadzających na rynek opakowania podlegające rejestracji.

Rejestr będzie udostępniał do wglądu listę już zarejestrowanych podmiotów, co umożliwi łatwe stwierdzenie, kto jeszcze nie dokonał takiego obowiązku.  Może to z jednej strony skutkować zakazem sprzedaży produktów w niezgłoszonych opakowaniach i grzywną ze strony urzędu do wysokości 200.000,00 Euro, a z drugiej zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji i skutkować wystosowaniem przez firmę konkurencyjną wezwania do zaprzestania niedozwolonych praktyk (tzw. Abmahnung). W takim wypadku należy liczyć się z dodatkowymi kosztami rzędu 1.000,00-5.000.,00 Euro lub więcej.

Po zgłoszeniu w rejestrze należy zgodnie z § 7 ust.1 VerpackG przystąpić do jednego z dualnych systemów recyclingu opakowań.  Systemy te działają na zasadzie uiszczania opłat za wprowadzane do obrotu opakowania w zamian za przejecie obowiązku zbierania, sortowania i recyclingu opakowań przez firmę będąca oferentem danego systemu. Najbardziej znani oferenci to: BellandVision GmbH, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, ELS Europäische LizenzierungsSysteme GmbH, INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, NOVENTIZ Dual GmbH, Reclay Systems GmbH, RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG,Veolia Umweltservice Dual GmbH,Zentek GmbH & Co. KG.

Przy zgłoszeniu do któregoś z oferowanych systemów należy podać szacowany rodzaj i ilość wprowadzanych do obrotu opakowań, a następnie zawrzeć umowę z wybranym oferentem, przy czym z uwagi na konieczność podania w zgłoszeniu numeru rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze nie jest to możliwe przed wcześniejszą rejestracją w tym rejestrze.

Po zawarciu umowy z danym systemem dualnym należy zgłosić ten fakt do Centralnego Rejestru oraz podać wcześniej wskazane szacowne ilości wprowadzanych do obrotu opakowań danego rodzaju, a do 15 maja danego roku zgłosić ilość i rodzaje opakowań wprowadzone do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podmioty objęte VerpackG

Obowiązki wskazane w VerpackG dotyczą wszelkich podmiotów wprowadzających po raz pierwszy do obrotu na terenie Niemiec opakowania przeznaczone do użytku przez odbiorcę końcowego będącego konsumentem lub do porównywalnego odbiorcy takiego szpitale, hotele, muzea, kina, restauracje itp. Odbiorca końcowy zgodnie z § 3 ust. 10 VerpackG to taki odbiorca, który zamierza zachować zakupiony w opakowaniu produkt dla siebie i nie nabywa go z zamiarem dalszej sprzedaży.

Rodzaj prowadzonej działalności lub siedziba firmy za granicą nie są pod tym względem istotne- liczy się fakt wprowadzania do obrotu na teren Niemiec opakowań, przy czym nie ma określonej minimalnej dozwolonej bez uprzedniej rejestracji w Rejestrze Centralnym ilości.

Jeśli dany produkt jest pakowany na zlecenie innego podmiotu, a następnie opatrzony jego nazwa i/lub logiem, to wtedy za recycling odpowiada ten właśnie podmiot. Jeśli producent jakiegoś produktu już zarejestrował dane opakowanie, to wtedy nie trzeba go ponownie rejestrować.

Czym są opakowania wg VerpackG?

Zgodnie z § 2 ust.1 VerpackG ustawa dotyczy wszelkich rodzajów opakowań rozumianych w myśl § 3 VerpackG jako produkty służące do odbioru, ochrony, posługiwania się, dostawy lub prezentacji danego towaru. Materiał służący do wysyłki danego towaru taki jak taśma lub materiał wypełniający paczkę również traktowane są jako opakowania, jeśli są przeznaczone dla  odbiorcy końcowego.

Natomiast obowiązkowi rejestracji zgodnie z § 3 ust.1 nr 3VerpackG nie podlegają opakowania transportowe (Transportverpackungen), które zabezpieczają produkt przed wpływem warunków zewnętrznych lub jego uszkodzeniem w trakcie transportu i z zasady nie są przeznaczone dla odbiorcy końcowego.

Jeśli np. firma z Polski sprzedaje określony towar np. flakoniki perfum do swojego niemieckiego kontrahenta, który następnie umieszcza je na półkach w swoich sklepach, to kartony, w których zostaną one dostarczone do tego kontrahenta będą opakowaniami transportowymi, których nie trzeba rejestrować.  Obowiązkowi rejestracji będą natomiast podlegać natomiast flakonik, etykieta na nim i kartonik, w którym flakonik będzie zapakowany i wydawany klientowi. Jeśli dany produkt jest pakowany na zlecenie innego podmiotu, a następnie opatrzony jego nazwa i/lub logiem, to wtedy za recycling odpowiada ten właśnie podmiot.  W przypadku, gdy na opakowaniu będzie widniała nazwa polskiego producenta, to on powinien zarejestrować dany produkt.