Jak zostać agentem piłkarskim?

wypłaty piłkarzy pandemia

Część pasjonatów piłki nożnej, uwielbiających tę dyscyplinę sportu, marzy o pracy w branży piłkarskiej. W efekcie niektórzy obierają drogę agentów. Jakie więc wymagania stawiane są obecnie kandydatom do tego zawodu? Co zmieniły w tej kwestii przepisy FIFA? Co zrobić by zostać agentem piłkarskim?

Egzamin licencyjny FIFA

Nowością, z którą zmierzyć się musi aktualnie każdy agent piłkarski jest egzamin licencyjny przeprowadzany przez międzynarodową federację piłki nożnej. Zarówno kandydaci na agentów, jak i sami agenci piłkarscy, muszą zdać międzynarodowy egzamin przygotowany przez FIFA. Nie wiadomo na razie czy egzaminy takie będzie można zdawać także w Polsce w ramach systemu przygotowanego przez PZPN. Zależy to od porozumień Polskiego Związku Piłki Nożnej z FIFA i spełnienia przez krajową federację wymagań stawianych przez organizację światową.

Egzamin ma być testem wielokrotnego wyboru. Trwać będzie 60 minut i składać się będzie z 20 pytań. Próg zaliczenia egzaminu ustawiony został dość wysoko, bo wymagane jest co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

FIFA opublikowała kilka przykładowych pytań szkoleniowych – te nie należały do najtrudniejszych dla osób obytych w przepisach międzynarodowych. Nadal jednak nie wiadomo na jakim poziomie stać będzie sam egzamin właściwy, bo w nowej formule jeszcze żaden egzamin nie został przeprowadzony. Pierwszy egzamin odbędzie się 19 kwietnia. Drugi termin to 20 września 2023, a zapisy na niego trwać będą od 1 maja 2023 do 31 lipca 2023 roku. Kolejne dwa terminy wyznaczone będą na 2024 roku, jednak FIFA nie podała jeszcze konkretnych dat.

Licencje pośredników transakcyjnych

Od października 2023 roku każdy agent piłkarski będzie zobowiązany wykupić licencję od FIFA. Licencja podlegać będzie rocznej opłacie, a pierwszą trzeba uiścić w ciągu 90 dni od zdania egzaminu. Opóźnienie w tym zakresie skutkować będzie utratą możliwości uzyskania licencji, tak jakby agent piłkarski do egzaminu nie podszedł wcale.

Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, ale trzeba ją opłacać w okresach rocznych (niekoniecznie na dany sezon) i jest warunkiem koniecznym do reprezentowania klubów, piłkarzy i trenerów. Piłkarze także powinni upewnić się przed podjęciem współpracy z agentem piłkarskim, czy pośrednik transakcyjny ma ważną licencję. Wcześniej można było w tym celu zajrzeć do systemu rejestracyjnego pośredników transakcyjnych, teraz stworzenie takiego ogólnodostępnego systemu rejestracyjnego, do którego mogliby zajrzeć klub i zawodnik, nie jest przesądzone.

Jakie wymagania powinien spełnić agent piłkarski?

Warto podkreślić, że wobec agentów piłkarskich stawiane są w przepisach FIFA konkretne wymogi. Należy spełnić następujące przesłanki:

  1. oświadczenia złożone przez agentów piłkarskich w formularzu są wszystkie zgodne z prawdą;
  2. agent piłkarski nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem (z oskarżenia publicznego lub w innym trybie) w sprawach związanych z: przestępczością zorganizowaną, narkotykami handlem ludźmi, korupcją, przekupstwem, praniem brudnych pieniędzy, uchylaniem się od opodatkowania, oszustwem, manipulacją meczem, sprzeniewierzeniem funduszy, naruszeniem obowiązku powierniczego, fałszerstwem, nadużyciem prawnym, wykorzystywaniem seksualnym, przemocą, nękaniem, wykorzystywaniem lub handlem dziećmi lub młodymi osobami wymagającymi szczególnej opieki;
  3. agent nigdy nie był zawieszony na okres dwóch lat lub dłużej, nie podlegał karze dyskwalifikacji lub karze regulaminowej, nałożonej przez jakikolwiek organ zarządzający sportem za nieprzestrzeganie zasad dotyczących etyki zawodowej;
  4. agent nie może być pracownikiem FIFA, federacji członkowskiej, ligi, klubu, organu reprezentującego interesy klubów lub lig lub jakiejkolwiek organizacji związanej bezpośrednio lub pośrednio z takimi organizacjami i podmiotami działającymi w branży;
  5. agent nie posiada, ani osobiście, ani poprzez swoją agencję, żadnych udziałów w klubie, akademii lub lidze piłki nożnej.

Agencja piłkarska

Pozostaje także pytanie czy agent, który reprezentuje interesy zawodnika albo klubu, może działać w ramach agencji? Według nowych przepisów tak, ale sama taka agencja nie będzie posiadać licencji. Innymi słowy agencja może być spółką, w ramach której działają i wykonują wszystkie czynności agenci posiadający licencję. Tak więc nawet jeżeli klub albo zawodnik piłki nożnej podpisze umowę z agencją, to i tak działania związane z ochroną jego interesów będą prowadzone z pośrednikiem dysponującym licencją. Zabronione natomiast jest obsługiwanie piłkarzy i klubów w ramach agencji przez osoby nieposiadające licencji, chyba że chodzi o proste czynności jak np. wystawienie faktury za usługi.

Jakie skutki mają przepisy FIFA w Polsce?

W Polsce sytuacja będzie wyglądać podobnie jak w przepisach międzynarodowych. Chociaż regulacje FIFA dotyczą tylko transakcji międzynarodowych, to krajowe związki muszą przyjąć takie same przepisy jak uchwaliła FIFA, ewentualnie jeszcze bardziej surowe dla agentów. Także w Polsce trzeba będzie zdać egzamin i opłacać roczną licencję. Nie wiadomo jednak czy egzaminy będzie organizować osobiście PZPN czy trzeba będzie udać się na egzamin międzynarodowy. Nie jest także przesądzone zlikwidowanie systemu rejestracyjnego agentów w Polsce, ale na pewno zmieni się jego kształt. Pozostaje więc czekać na nadchodzące informacje o kolejnych zmianach.