Skip to content

SPORT I E-SPORT

-branże-

Doradzamy klubom sportowym, zawodnikom, agentom, związkom sportowym, sponsorom i właścicielom klubów. W swojej działalności skupiamy się szczególnie na piłce nożnej oraz sportach elektronicznych (e-sport). Obsługując naszych klientów z branży sportowej wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie zdobyte przy obsłudze prawnej klubów piłkarskich w najwyższej klasie rozgrywkowej, sprawowaniu istotnych funkcji w związkach sportowych oraz reprezentowaniu zawodników w sporach z innymi klubami.

Oferujemy głównie:

 • doradztwo prawne związkom sportowym, klubom i zawodnikom;
 • reprezentowanie klubów i zawodników przed sportowymi organami sądowymi;
 • zabezpieczenie interesów naszych klientów w zawieranych umowach i kontraktach;
 • pomoc w uzyskaniu należnych środków pieniężnych, dofinansowań oraz opłat związanych ze sportową działalnością naszych klientów, w tym zaległych wynagrodzeń, ekwiwalentu za wyszkolenie oraz opłaty solidarnościowej;
 • obsługę prawną transferów krajowych i międzynarodowych.

Czytaj więcej o specjalizacji i doświadczeniu Kancelarii MKK w sekcji: PRAWO SPORTOWE

Najnowsze publikacje:

 • Standardy Ochrony Małoletnich w szkole sportowej
  Standardy Ochrony Małoletnich w szkole sportowej mają na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska dla dzieci, uwzględniając regulacje prawa oświatowego, sportowego oraz ochrony przed przestępczością seksualną, a także nakładają obowiązek wprowadzenia odpowiednich procedur i dokumentacji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, fizycznego, wizerunku i danych osobowych uczniów.
 • Standardy Ochrony Małoletnich cz. 1. – zasady wdrażania, udostępniania i stosowania
  Standardy ochrony małoletnich regulują zasady wdrażania, udostępniania i stosowania, wymagając regularnej aktualizacji, przeszkolenia personelu, zapoznania z nimi dzieci oraz rodziców, a także ich publikacji na stronie internetowej i w siedzibie placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.